اخبار

میز ایده مسجدی در دبیرخانه فام برگزار شد

میز ایده مسجدی در دبیرخانه فام برگزار شد
میز ایده مسجدی با حضور عده ای از مبلغین حوزوی در دبیرخانه فام بمنظور خلق ایده های مسجدی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی دبیرخانه فام: روز پنجشنبه مورخ 15 بهمن ماه در دبیرخانه فام جلسه ای تحت عنوان میز ایده مسجدی با حضور جمعی از مبلغین نهاد رهبری در دانشگاهها و گروه  تبلیغی ندای حق تشکیل و برای خلق ایده های مسجدی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

این جلسه که به نماز و نهار ختم شد مورد استقبال مبلغین قرار گرفت و شرکت کنندگان کاربردی و موثر بودن بام را در فضای تبلیغی اظهار داشتند.


۱۷ بهمن ۱۳۹۴ ۱۷:۵۸