اخبار

حضور دبیرخانه سومین فراخوان ایده های مسجدی(فام3) در نمایشگاه عطر حضور

حضور دبیرخانه سومین فراخوان ایده های مسجدی(فام3) در نمایشگاه عطر حضور
دبیرخانه فام3 بمنظور تبلیغ و ترویج فام و بام و اجرای برنامه های تخصصی ایده در نمایشگاه عطر حضور در شهر قزوین حضور یافته و در یکی از غرفه های این نمایشگاه به اجرای برنامه های خود پرداخت.

به گزارش روابط عمومی فام: بنا به در خواست همکاری از سوی مسئول برگزاری بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز مبنی بر داوری آثار رسیده به فراخوان ایده های نماز که تحت نظارت ستاد اقامه نماز برگزار شده است دبیرخانه فام برآن شد تا ضمن پذیرش داوری آثار رسیده و اعلام نتایج آن به دبیراجلاس مذکور با توجه به هم سو بودن برنامه های دو نهاد در اجلاس سراسری نماز به تبیین برنامه های خود بپردازد.

دبیرخانه فام3 در راستای ادامه این همکاری و به دعوت مسئول نمایشگاه عطر حضور که در حاشیه همایش بیست و چهارمین اجلاس سراسری نماز از اول تا ششم بهمن ماه (روز همایش) برگزار شده است حضور یافته و به تبلیغ فام و بام و همچنین برگزاری کارگاه آموزشی ایده پردازی و راهکارهای خلق ایده می پردازد.


۶ بهمن ۱۳۹۴ ۱۱:۴۹