اخبار

نشست دبیرخانه فراخوان ایده های مسجدی با ریاست محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد

نشست دبیرخانه فراخوان ایده های مسجدی با ریاست محترم مرکز رسیدگی به امور مساجد
در این دیدار که در عصر چهارشنبه برگزار شد مسئول دبیرخانه و تعدادی از اعضای شورای مرکزی به ارائه گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته در دبیرخانه از ابتدا تاحال پرداخته و دغدغه های خود را در این راستا با حجت لاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در میان گذاشتند.

در این دیدار مسئول دبیرخانه ضمن  ارائه گزارشی از دور اول و دوم فراخوان ایده های مسجدی (فام1 و فام2) در راستای نحوه فعالیتی که تا حال در سومین مرحله این فراخوان صورت گرفته و چشم انداز متصور برای آن صحبت کردند و نظر ریاست محترم مرکز را در مورد همسوئی این دبیرخانه با اهداف مرکز و نحوه تعالی بخشیدن فعالیت دبیرخانه جویا شدند.

مشروح خبر این جلسه در اولین فرصت در همین صفحه به اطلاع خواهد رسید.

۱۶ مهر ۱۳۹۴ ۰۸:۵۴