اخبار

جلسه هم اندیشی توسعه بین المللی فام3 برگزار شد

جلسه هم اندیشی توسعه بین المللی فام3 برگزار شد
دوشنبه نهم شهریور ماه جلسه هم اندیشی و تبادل نظر در راستای پتانسیلها و زمینه های توسعه فراخوان ایده های مسجدی(فام) در عرصه بین الملل با حضور حجت الاسلام مصطفی محمدی عراقی مبلغ فعال در کشور انگلستان وحجت الاسلام بابائی ازاساتید حوزه های علمیه لبنان و قم و امام جماعت فعال بیروت و آقای محمد رضا محمدی عراقی دبیر اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان در انگلستان و مسئول کمپین(love mahammad) برگزار گردید.

در این جلسه که با میزبانی دبیرخانه فام3 و حضور رئیس دفتر مطالعات و پژوهشها برگزار شد از ایده ها و طرحهائی که در سایر کشور ها انجام شده و یا در دست انجام است صحبت و چگونگی بازخورد آنها را در محل اجرا بررسی کردند و ضمن ارائه گزارشی از فعالیت مساجد در لبنان و انگلستان از چگونگی برقراری ارتباط بین مساجد جهان اسلام بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

همچنین آقای محمد رضا محمدی عراقی مسئول کمپین(love mahammad) از چگونگی اجرائی شدن این طرح که بمنظور شناساندن چهره رسول الله صلوات الله علیه و آله در کشور های اروپایی و مخصوصا در انگلیس برگزار کردند گزارشی ارائه  نمودند.

در این جلسه آقایان نظری و حسنی ضمن توضیح مراحل قبل و فعالیتها و دست آوردهای فام تا حال به بیان برنامه ها و طرح های موثر اجرائی در امور مساجد تهران پرداختند.

۱۰ شهریور ۱۳۹۴ ۱۵:۱۵