اخبار

اولین نشست ایده پژوهی مسجدی در فام 3 برگزار شد.

جلسه مباحثاتی میز مطالعات مسجد در راستای ایده پژوهی مسجدی با حضور مسئول میز مطالعاتی و جمعی از دانشجویانِ مسجد پژوه دانشگاه امام صادق علیه السلام با مسئول دبیرخانه فراخوان ایده های مسجدی (فام3) در دفتر مطالعات و پژوهشهای امورمساجد برگزار شد.

طی یک جلسه غنی و علمی مسئول دبیرخانه فام3 و اعضای میز مطالعات مسجد که تحت نظر آقای دکتر لطیفی از اعضای شورای علمی فام3 در حال فعالیتند، به تبادل اطلاعات و نظرات پیرامون مسئله مسجد و راهبردهای یاری رسانی به مسجد در قالب خلق ایده پرداختند.

۳۱ اَمرداد ۱۳۹۴ ۱۶:۵۲