اخبار

فاز اول از دور نهائی داوری ایده های رسیده به دومین فراخوان ایده های مسجدی (فام2) شروع شد.

با به پایان رسیدن مهلت ارسال ایده ها و طرح ها به دومین فراخوان ایده های مسجدی(فام2) مرحله نهائی داوری ها شروع شد. که در فاز اول داوری نهائی همه داوران در راستای ارزیابی و نمره دهی به ایده های رسیده طی جلسه ای اقدام به داوری کردند.

مسئول دبیرخانه دومین فراخوان ایده های مسجدی اعلام کرد دوره داوری نهائی فشرده برگزار میگردد تا بتوانیم در اسرع وقت و طبق برنامه ریزی صورت گرفته همایش پایانی را برگزار و منتخبین این عرصه معرفی و مورد تقدیر قرار گیرند و به تبع ان با بارگذاری و غنی سازی سایت بام به هدف متعالی فراخوان دست یابیم.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۵:۵۵