اخبار

نشریه مسجد برای متقاضیان و فعالان در عرصه شبکه های اجتماعی ارسال شد.

نشریه مسجد برای متقاضیان و فعالان در عرصه شبکه های اجتماعی ارسال شد.
بنا به گزارش روابط عمومی فام2 در پی اعلان درخواست متقاضیان دریافت نشریه مسجد شماره فروردین ماه در گروه "ایده پردازی برای مسجد" در شبکه اجتماعی واتساپ، این نشریه به صورت رایگان برای ایشان ارسال شد.
شایان ذکر است این شماره از نشریه مسجد، پرونده ویژه خود را به فام2 اختصاص داده است.

در این پرونده میخوانیم :

-          مسجد ایده پرداز (نقش امام جماعت در ایده پردازی و اجرای ایده) به قلم حجّت الاسلام قهار

-          فرآیند یک فراخوان ( فرآیند ایده های مسجدی) به قلم حجّت الاسلام محمدی پیام

-          نیاز حقیقی و نیاز غیرحقیقی (حوزه های گوناگون نیازمندی به ایده) به قلم دکتر لطیفی

-          ایده های اجرایی (چگونگی اجرای موفق یک ایده) به قلم دکتر رازینی

۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۴۱