اخبار

کلیّات کارگاه های آموزشی فام2 تصویب شد.

کلیّات کارگاه های آموزشی فام2 تصویب شد.
کارگاههایی آموزشی با محوریت خلاقیت و ایده پردازی مسجدی همراه با اعطای گواهینامه پایان دوره برگزار شود.

براساس مصوبه جلسه چهارشنبه دوّم اردیبهشت ماه سال جاری شورای مرکزی فام2، که در دفترمطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد در قم برگزارشد، مقرّر گردید در همایش پایانی فام2، کارگاههایی آموزشی با محوریت خلاقیت و ایده پردازی مسجدی همراه با اعطای گواهینامه پایان دوره برگزار شود.

لازم به ذکر است حضور دراین کارگاه ها عمومی نبوده و شرکت کنندگان براساس رصدی که دبیرخانه فام2 از فعالیت فعالین مسجدی در دو دوره فام(1و2) مینماید انتخاب خواهند شد.

جزئیات این کارگاهها متعاقبا اعلام خواهد شد.

۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۳۵