اخبار

جزئیات مسابقات شیکه های اجتماعی فام اعلان شد.

بنابه اعلان دبیرخانه فام2، به منظور استفاده بهتر از ذهن خلاق ایده پردازان مسجدی، زین پس روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته، مسأله ای از خلأها و چالش های مسجدی در 4گروه فعال در فضای مجازی طرح شده که اعضای محترم میبایست ظرف مدت48ساعت به این سئوالات در قالب ایده هایشان پاسخ گویند.
شایان ذکر است کد شناسایی هر ایده پرداز نام کاربری و یا شماره تلفن همراهش بوده و در پایان ایده برتر با رأی اکثریت اعضا انتخاب خواهد شد.

ایده پرداز برتردرهرمسابقه، ضمن دریافت هدیه خویش که توسط دبیرخانه فام2 از طریق پست برای ایشان ارسال میگردد- در اولویت حضور در کارگاههای آموزشی فام 2 که با موضوع خلاقیت و ایده پردازی مسجدی برگزار میگردد قرار خواهد گرفت.

۷ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۱۴