اخبار

دومین فراخوان ایده های مسجدی تمدید شد

دومین فراخوان ایده های مسجدی تمدید شد
دبیرخانه دومین فراخوان ایده های مسجدی (فام2) اعلام کرد: فراخوان در هر دو محور رقابتی (خلق ایده و گزارش اجرای ایده)، به مدت 45 روز تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال 94 تمدید شد.

دبیرخانه دومین فراخوان ایده های مسجدی (فام2) اعلام کرد:

 در پی درخواست رابطین استانی و شرکت کنندگان این فراخوان، جهت ادامه فعالیت و جذب ایده های مسجدی از استان های کشور مهلت شرکت دراین فراخوان در هر دو محور رقابتی (خلق ایده و گزارش اجرای ایده)، به مدت 45 روز تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال 94 تمدید شد.

دبیرخانه دومین فراخوان ایده های مسجدی (فام2)

۲۶ بهمن ۱۳۹۳ ۱۴:۰۷