اخبار

دومین فراخوان ایده های مسجدی شروع شد

دومین فراخوان ایده های مسجدی شروع شد
مرکز رسیدگی به امور مساجد، با هدف نیل به طرازاسلامی مساجد و در راستای جذب حداکثری ایده و طرح های مسجدی از سراسر کشور و تکمیل و غنی سازی بانک ایده های مسجدی اقدام به برگزاری دومین دوره از فراخوان ایده های مسجدی نموده است.

دومین فراخوان ایده­های مسجدی شروع شد

مرکز رسیدگی به امور مساجد، با هدف نیل به طرازاسلامی مساجد و در راستای جذب حداکثری ایده و طرح های مسجدی از سراسر کشور و تکمیل و غنی سازی بانک ایده های مسجدی اقدام به برگزاری دومین دوره از فراخوان ایده­های مسجدی نموده است.

در این فراخوان رقابت دردو عرصه زیر میباشد:

1.خلق ایده های جدید

2.اجرای ایده (بابه کارگیری ایده های موجود در بانک ایده های مسجدی(بام) به نشانی پایگاه اینترنتی Bam.masjed.ir

و یا به کارگیری ایده های جدید و ارسال گزارش تفصیلی به دو صورت نوشتاری و تصویری به دبیرخانه)

- مهلت ارسال آثار به دبیرخانه: پایان اسفند93

*مزایای شرکت در فراخوان:

1.استفاده از ایده های واجد شرایط در بانک ایده های مسجدی(بام) با درج نام ایده پرداز و رعایت حقوق معنوی اثر

2. تقدیر ازآثار برگزیده با جوایز ارزنده(کمک هزینه سفر به اعتاب مقدسه و...)

-جهت کسب اطلاعات بیشتر به درگاه الکترونیکی Fam.masjed.ir مراجعه نموده و یا با شماره تلفن

36-32923835-025تماس حاصل نمایید.

دبیرخانه دومین فراخوان ایده های مسجدی(فام2)

دفتر مطالعات و پژوهشهای مرکز رسیدگی به امور مساجد

۱۳ بهمن ۱۳۹۳ ۱۱:۵۷