اخبار

راهنمای گزارش ثبت اجرای ایده

باسمه تعالی

مسجد یاور گرامی،خدای متعال را شاکریم که به ما و شما توفیق عنایت فرمود تا با تعاونی ایمانی و همدلانه،سطری هرچندکوتاه را،بر کتاب آبادانی مساجدالهی بیفزاییم.

همانطور که میدانید،دبیرخانه دومین فراخوان ایده های مسجدی(فام2)،علاوه بر دریافت ایده های شما عزیزان مسجدی،آماده دریافت گزارش های شما از ایده های اجرا شده نیز بوده وآنرا به عنوان دومین محور رقابتی فام2 قلمداد مینماید.

فراموش نکنیم که هدف از راه اندازی بانک ایده های مسجدی(بام)،کمک به فعالان مسجدی در راستای  آبادانی هرچه بیشتر مساجد میباشد و پرواضحست که ایجاد شور و نشاط در عرصه اجرای ایده،مرحله تکمیلی  این چرخه مبارک است و شکّی نیست که اطلاع دبیرخانه فام2 از اجراهای  موفق شما عزیزان مسجدی،جز از راه دریافت گزارش مستند آن امکان پذیر نیست.

در نتیجه،هرچه گزارش ارسالی از مستندات (متنی + تصویری) شفاف و دقیق تری برخوردار باشد،از امتیاز بیشتری برخوردار خواهد شد.

لذا خواهشمند است پیش از ثبت گزارش اجرای ایده خود در کاربرگ مربوطه،نکات زیر را مدّنظر قرار دهید:

1.چنانچه ایده اجراشده،از بانک ایده های مسجدی(بام) اقتباس شده،حتما به آن اشاره کنید.

2. چنانچه ایده اجراشده،ترکیبی ازچند ایده است،حتما به تک تک ایده های موجود در آن اشاره نمایید.

3. چنانچه ایده اجراشده جدید بوده و در بانک ایده های مسجدی(بام) موجود نمیباشد،لطفا ضمن ثبت آن- از یکی از درگاه های ثبت ایده – حتما به نوبودن آن تصریح نمایید.

4.ایده های اخذ شده از بانک ایده های مسجدی(بام) از امتیازویژه برخوردارند.

5.یک گزارش مطلوب از نظر دبیرخانه،گزارشی است که مجموعه اطلاعات زیردرآن ثبت شده باشد،لکن این نکات صرفا به منظور کمک به ساماندهی بهتر گزارش شماست ،از این رو  رعایت آن لازم نیست و دست شما درنگارش به هرشیوه ای که میپسندید،باز است:

ردیف

       نکته پیشنهادی دبیرخانه در ثبت گزارش اجرای ایده

                                   توضیح

1

کمّیِّت مخاطب

تعداد مخاطبینی که ایده برای ایشان اجرا شده

2

کیفیت مخاطب

سن/جنسیت/تحصیلات/طبقه اقتصادی (سطح درآمد)/طبقه فرهنگی/میزان تعلقات مذهبی و...

Éتذکر:بدیهی است که ثبت تک تک موارد مذکور،در همه ایده ها امکان پذیر نمیباشد،لکن چنانچه ایده اجرا شده برای قشرخاصی از مخاطبین اجراشده،به هرمیزان که به اطلاعات فوق دسترسی دارید،آنرا ثبت کنید.

3

مکان اجرا

استان/شهر/نام مسجد/موقعیت منطقه ای مسجد نسبت به مزکزشهر(بالای شهر/پایین شهر)/شبستان مسجد/حیاط مسجد/سرویس های بهداشتی و....

4

زمان اجرا

آیاایده اجرا شده مناسبتی است یا نه؟

Éتذکّر: ایده مناسبتی،ایده ای است که فقط در یک مناسبت خاص زمانی(دعای ندبه جمعه ها،شب جمعه،شهادت یا ولادت حضرات معصومین(ع)،هفته دفاع مقدس،دهه تکریم مساجد،دهه فجر و...) قابل اجراست.

5

هزینه های اجرا + راه های تامین هزینه

-

6

ارزش افزوده شده بر ایده حین اجرا

چناچه احساس میکنید ایده اولیه حین وپس از اجرا،متکامل شده حتما آنراثبت کنید.

7

مقایسه وضعیت مسجد قبل ازاجرای ایده و پس ازآن(Éمیزان تأثیرایده/میزان موفقیت ایده)

آیا پس از اجرای ایده تغییری دروضعیت مسجد دیده میشود؟

8

نظام ارزیابی و بازخورد گیری ازمخاطبین

آیا پس ازاجرا،ازمخاطبین وسایرناظرین،نظرسنجی کرده اید؟

9

تمهیدات جدید بافرض اجرای مجدد

اگرمیخواستیدمجدّدا ایده رااجراکنیدازکجاشروع میکردید؟فکرمیکنیداگرچه تمهیداتی می اندیشید بهتر بود؟

10

عوامل توفیق

چه عواملی به اجرای شما کمک کرد؟

Éعواملی چون:

1.عوامل محیطی وسخت افزاری :

فضای بازمسجد،موقعیت مکانی مناسب مسجد،حیاط مسجدو..

2.نرم افزاری:جذابیت ایده اجرایی،زمان اجرای مناسب و...

3. اشخاص حقیقی وحقوقی :امام جماعت ،هیآت امناء خادم مسجد،تشکل های مسجد ،همسایگان مسجدو...

.

.

.

 

11

موانع و محدودیت ها

چه موانعی برسراجرای ایده پیش روی شما بود؟

(Éموانعی چون:

1.موانع محیطی و سخت افزاری:

فضای محدود مسجد،صوت نامناسب بلنگوی مسجد،نور کم لامپ های مسجد،بارندگی و سرمای هوا،و...

2.نرم افزاری:

ضعف برنامه ریزی: عدم پیش بینی برخی محدودیت های محیطی،زمان بندی نامناسب و...

3. کمبود بودجه

4. اشخاص حقیقی وحقوقی : امام جماعت ،هیآت امناء،خادم مسجد،تشکل های مسجد،همسایگان مسجد،و...

.

.

.

12

سابقه اجرا

در صورتی که ایده اجرایی،بیش ازیک بار اجرا شده به آن اشاره کنید

  کلید بازگشت 

 بازگشت

۱۹ دی ۱۳۹۳ ۱۸:۵۳