اخبار

حتما بخوانید (راهنما)

آبادگر عزیز ~ ایده پرداز گرامی:

خدای متعال را برنعمت تکاپو در جهت عمران خانه اش شاکریم،چنانچه احساس وظیفه و تمایل به تعاون برنیکوترین کردارها(=آبادانی مساجدالهی)،دغدغه شماست پیشنهاد میکنیم که:

1. .باتوجه به درکی که از مسجدطرازاسلامی دارید ،اندکی در این خصوص فکر کنید.

2.در پیام مقام معظم رهبری به نوزدهمین اجلاس نماز، تامل کنید(تذکر:خلاصه این پیام تحت عنوان "سیمای مسجد طرازاسلامی ازدیدگاه مقام معظم رهبری(دام ظله) در همین سایت موجود است)

 

2.به "بام" در آیید!!(تعجب نکنید،منظورمان این است که سری هم به "بام" یا همان "بانک ایده های مسجدی" بزنید،این هم نشانی:

WWW.MASJED.IR

WWW.MASJEDIDEA.IR

FAM.MASJED.IR)

 

3.اگر این سفر معنوی،رهاورد و سوغاتی داشت،با ثبت آن از یکی از سه طریق فوق، آنرا به برادران و خواهران ایمانی خود در سایرمساجد،هدیه کنید.

4.چنانچه ایده و یا طرحی را در مسجد خود به کارگرفته اید،گزارش متنی- تصویری  آنرا تهیه کرده ازطریق یکی ازسه درگاه مذکور آنرا ثبت وارسال کنید.

امیدواریم درتمامی فراخوان های الهی،رتبه برتر ازآن شما باشد.


 

۲۴ دی ۱۳۹۳ ۱۱:۵۹